Nieuws

Collectieve inkoop electra en gas via Parkmanagement Euregio | 18/03/2011

Parkmanagement Euregio heeft aansluiting gezocht bij een groot collectief van bedrijventerreinen en ondernemersverenigingen in Overijssel en de Achterhoek. Zij kopen energie in voor zo’n 1500 bedrijven en zijn daarmee een grote speler voor leveranciers. De tarieven liggen voor MKB bedrijven doorgaans tussen 10 en 30% lager dan bij de reguliere leveranciers. Voor een gemiddeld bedrijf op Euregio betekent dit al gauw een jaarlijkse besparing van honderden euros. Vraag uw parkmanager naar de voorwaarden om mee te doen.


Nieuw contract afvalinzameling 2010 en 2011 | 22/12/2009

In verband met een sterke concurrentiestrijd in afvalland, vielen vier door ons opgevraagde offertes fors lager uit dan wat we momenteel gewend zijn. Uiteindelijk was Olde Kalter de voordeligste aanbieder. Er verandert dus in wezen niets in 2010 uitgezonderd de fors lagere tarieven voor extra ledigingen die u zelf betaalt. Deze vindt u hier.
Uiteindelijk leidt dit voor Parkmanagement tot 25% voordeel t.o.v. afgelopen jaar. Voor individuele bedrijven die (af en toe) extra ledigingen hebben, bedraagt het voordeel tussen de 18 en 30%.


Nieuwe hovenier voor groenonderhoud Parkmanagement | 4/05/2009

Per 1 maart hebben we officieel een nieuwe parkmanager. Deze heeft  meteen werk gemaakt van het meest in het oog springende onderdeel van Parkmanagement: het groenbeheer.

Per 22 april is namelijk een nieuwe hovenier gekozen voor het groenonderhoud op onze bedrijventerreinen. Dit keer een hovenier met een bijzondere band met Euregio. Hij is er namelijk zelf gevestigd. Het gaat om “Tuinonderhoud Robin Ebberink”. De komende maanden zult u hem en zijn collega’s wekelijks om en rond onze panden aan het werk kunnen zien. Meer over het groenonderhoud van Parkmanagement Euregio leest u hier.


   Volgende berichten »