KVO

Iedere ondernemer wordt wel eens geconfronteerd met vandalisme, agressie of diefstal. Dat tast het gevoel van veiligheid aan en ook de financiële schade kan flink oplopen. Winkels trekken kopers en kijkers aan, maar ook mensen met minder goede bedoelingen. Op bedrijventerreinen liggen diefstal, brandstichting, vernieling en verloedering op de loer. Individuele beveiliging is niet altijd toereikend. Het is een gemeenschappelijk probleem, waar eigenlijk alleen door middel van samenwerking iets aan gedaan kan worden.

Het KVO helpt ondernemers, gemeenten, politie en brandweer om samen de veiligheid in winkelgebieden en op bedrijventerreinen te verbeteren. Uitgangspunt is een duurzame samenwerking tussen alle betrokken partijen. In acht stappen worden de betrokken partijen samengebracht, de veiligheidsproblemen geanalyseerd en maatregelen geselecteerd. Deze worden vervolgens uitgevoerd, geëvalueerd en – indien nodig – bijgeschaafd.

Uitgangspunten van het KVO

Het KVO kent een aantal centrale uitgangspunten:

  • Adequate, simpele maatregelen met een goede kosten-batenverhouding.
  • Veel aandacht voor preventie, onder het motto: ‘voorkomen is beter dan genezen’.
  • Integrale aanpak: het KVO brengt gemeente, politie, brandweer, eigenaren, beheerders, projectontwikkelaars, ontwerpers, architecten en ondernemers bij elkaar. Op basis van gelijkwaardigheid worden gezamenlijk maatregelen geselecteerd en uitgevoerd.
  • Het KVO zorgt voor continuïteit van de aanpak. De kwaliteit van de veiligheid wordt structureel op een hoog niveau gehouden.

KVO op Euregio:

Bedrijvenparken Euregio I, II en III willen samen graag het Keurmerk Veilig Ondernemen behalen. In een werkgroep met daarin vertegenwoordiging van de verschillende bedrijventerreinen, politie, gemeente en brandweer wordt eerst het nulpunt in kaart gebracht en daarna wordt een plan van aanpak opgesteld. Hierin worden maatregelen vastgesteld waar dan vervolgens de komende twee jaar mee aan de slag wordt gegaan.