Groenonderhoud

logo-ebberink

Op Euregio II en III geldt gezamenlijk groenonderhoud van zowel het publieke als een deel van het private gebied. Voor het private gebied geldt dat alle groen en verharding aan de straatzijde en tot aan de gevel door Parkmanagement onderhouden wordt. Onderhoud van verharding betekent overigens dat deze onkruidvrij wordt gehouden. Groot onderhoud is voor de eigenaar zelf.

De nog niet uitgegeven kavels vallen onder beheer van het grondbedrijf  van de gemeente. Parkmanagement is hier dus niet verantwoordelijk voor. Op zich wel jammer daar het grondbedrijf doorgaans een vrij sober onderhoudsniveau kent (twee keer maaien per jaar). Er zijn in 2009 echter wel voor het eerst afspraken met het grondbedrijf gemaakt om het niveauverschil met “onze tuinen” zo gering mogelijk te laten zijn.

Het groenonderhoud van Parkmanagement Euregio is sinds 22 april 2009 in uitvoering gegeven aan Robin Ebberink Tuinonderhoud. Robin en zijn collega’s zijn ook gevestigd op Euregio III hetgeen de betrokkenheid bij het groenbeheer verder versterkt.

Hieronder en foto van één van de eerste acties van Ebberink:

Foto Seizoensweg

Foto Seizoensweg

Voor meer informatie over Ebberink: http://www.tuinonderhoudebberink.nl
Voor klachten of meer informatie over het onderhoud van het groen op Euregio kunt u zich wensden tot onze parkmanager: Mark van Mast via m.vanmast@parkmanagementeuregio.nl of via 06-10983746.