Diensten

Binnen Parkmanagement Euregio kennen wij de volgende vier basisdiensten:

1. Groenonderhoud

2. Collectieve Beveiliging

3. Afvalinzameling

4. Bewegwijzering