Home

Welkom op de website van Parkmanagement Euregio. Op deze site vindt u alles over de diensten die collectief worden aangeboden aan de bedrijven op de bedrijventerreinen Euregio II en III in Enschede. Deze bedrijven zijn allen lid van de ondernemersverenigingen “Parkmanagement Euregio II” en “Parkmanagement Euregio III”. De gezamenlijke diensten worden ingekocht en beheerd door de overkoepelende “Stichting Parkmanagement Euregio”. In de besturen van de vereniging vindt u telkens drie ondernemers van de betreffende terreinen. In het bestuur van de stichting weer de voorzitters van de verenigingen en de Manager Openbare Ruimte van de gemeente Enschede.  De dagelijkse werkzaamheden in de stichting worden uitgevoerd door een parkmanager. Op onze terreinen is dit de Enschedeër Mark van Mast. Voor vragen over gezamenlijke diensten kunt u zich te allen tijde tot hem wenden via 06-10983746 of m.vanmast@parkmanagementeuregio.nl.